Ochrana osobních údajů

Zavazujeme se, že s veškerými osobními údaji, které nám poskytnete budeme nakládat v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Osobní údaje slouží pouze pro naše účely a nejsou poskytována třetím stranám, vyjma přepravců, kterým jsou předávány pouze data nezbytně nutná pro přepravu zboží kupujícímu.

Máte právo kdykoli požádat písemně prodávajícího o změnu či vymazání svých osobních údajů z naší databáze.

Jsme registrováni u UOOU (Úřad pro ochranu osobních údajů) pod registračním číslem 00070350/001.